Matuke-hanke edistää Pohjois-Savolaisten tilojen työturvallisuutta

Maatalous on toimialana yksi riskialtteimpia ja tapaturmaherkimpiä. Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä Maa- ja metsätalouden työturvallisuuden kehittämishanke MATUKE edistää konkreettisesti maatilojen työturvallisuutta erilaisilla koulutuksilla.

Tein agrologin työelämäharjoitteluun kuuluvan tutustumisjakson MATUKE-hankkeessa. Olen myös maitotilayrittäjä, joten hankkeen aihepiiri tuntui kiinnostavalta ja läheiseltä myös työni kannalta. Yhtenä tavoitteena olikin kehittää omaa käsitystä työturvallisuudesta. Aloitin harjoittelun tekemällä kartoituksen oman tilani työturvallisuudesta ottamalla kuvia riskipaikoista ja miettimällä töihin liittyviä riskejä. Tuloksia kävimme läpi ohjaajan kanssa ja ratkaisuja mietittiin yhdessä.

Huomasin harjoittelua suorittaessani, että oman työympäristön tiedostaminen ja riskien havaitseminen on avainasemassa työturvallisuuden kehittämiseen myös omalla tilalla. Kun tiedostetaan riskit, pystytään myös kiinnittämään huomiota niiden hallintaan. Esimerkiksi eläimiä siirrettäessä kiinnitän enemmän huomiota turvalliseen siirtämiseen. Kulkureitin suunnittelu, alustan liukkauden ehkäisy ja oman sekä muiden toiminnan tiedostaminen ovat tärkeitä.

Ennen hankkeeseen tutustumista työturvallisuus oli minulle melko pinnallinen käsite. Tutustumisjakson aikana tein myös esitysmateriaalia ruokintaan liittyvistä laitteista sekä koneista. Näissä tehtävissä huomasin, että turvallisessa työskentelyssä on monia huomioonotettavia seikkoja. Pohjana työturvallisuuden kehitykselle on kuitenkin aina tekijän oma ajattelu ja tiedostaminen. Matuke-hankkeella on Kuopiossa Pelastusopiston harjoitusradalle rakennettu maatalouden turvallisuuskoulutusrata. Hankkeen järjestämillä koulutuksissa vaikutetaan merkittävästi Pohjois-Savon maa- ja metsätilojen työturvallisuuteen.

Juhani Sirviö, agrologi monimuoto-opiskelija

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat