Pienkuormaajan turvallisen käytön perusteet

Yleisimmät riskit

 • Pienkuormaajiin liittyy useita onnettomuuksia ja tapaturmia, läheltä-piti tilanteita satoja ja tapaturmia kymmeniä vuosittain
 • Yleisin tapaturma on pienkuormaajan kaatuminen
 • Pään kolhiminen esim. maitoputkiin ja oven yläkarmiin perän noustessa raskaan taakan takia
 • Melu ja pienhiukkaspäästöt polttomoottorikäyttöisissä kuormaajissa
 • Pienkuormaajan on todettu aiheuttaneen useita tulipaloja navetoissaPaloturvallisuus
 •  
 • Navettaympäristössä lika ja pöly tunkeutuvat koneisiin
 • Yleisin syttymissyy sähköjärjestelmä, myös kuuman koneen tankkaaminen bensalla
 • Merkittävä osa paloista olisi voitu estää käyttämällä päävirtakytkintä
 • Aina kun konetta ei käytetä, käännetään virtalukko pois päältä ja käännetään päävirtakytkin kiinni
 • Pienkuormainta ei mielellään kannata säilyttää navetassa
 • Huolehdi kuormaimen puhtaudesta    

MATUKE hankkeen video pienkuormaajan käyttöönotosta (PEMO 2019)

Turvallinen käyttö

 • Kaatuminen yleisin riski
 • Pienkuormain kaatuu herkästi, kun kuormaajassa on painava taakka
 • Runko-ohjattava käännettäessä
 • Perän nouseminen
 • Erityisen painavat taakat kannattaa nostaa traktorilla
 • Nosta taakkaa aina kohtisuoraan, runko suorana
 • Taakan kanssa alamäkeen edetessä perä edellä, ylöspäin noustessa keula edellä ajaessa pysyy painojakauma hallinnassa
 • Tiedosta ajoympäristön erityiset piirteet, luiskat, ahtaat paikat ja noudata varovaisuutta

Työympäristöt

 • Yleisin käyttöympäristö navetta
 • Matalissa ja ahtaissa paikoissa pitää olla erityisen varovainen
 • Perän nousu-> matalassa tilassa pää osuu kattoon, maitoputkiin tai rakenteisiin
 • Eläimien varominen
 • Usein ajo tapahtuu kylmän ja lämpimän tilan välillä
 • Liukkauden tiedostaminen ja esimerkiksi silmälasien huurtuminen
 • Kuljettajan on oltava tarkkana alueelle tulevien ja liikkuvien sivullisten varalta
 • Alustan pehmeys ja vaihtelevuus ulkona, epätasaisuudet kuten kuopat taakan kanssa ajaessa vaarallisia
 • Oviaukoista ajettava varovastiOhjeita pienkuormain-tilalle

Perusohjeet käyttäjälle

 • Perehdy käyttöohjeeseen
 • Noudata huolto-ohjelmaa, korjaa viat ja puutteet ennen käyttöä
 • Älä poista turvalaitteita kuten turvaohjaamoa tai –kaaria
 • Perehdytä uusi käyttäjä huolellisesti
 • Käytä kuulosuojaimia ja tiedosta tärinä, harkitse jousitettua penkkiä
 • Pakokaasusuodatin huonosti tuuletetuissa tiloissa

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat